kpilogo shields

Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Куриленко В. М.

Проведено чисельне моделювання гомогенізації розплаву полімеру в динамічному змішувачі бар’єрного типу. Наведено результати, що дозволяють досліджувати динаміку зміни температури під час течії полімерних матеріалів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні конструктивні параметри змішувальних елементів, а також режими гомогенізації полімерних композицій.

Детальніше...  

Розглянуто специфіка професійних обов’язків інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» з метою врахування її у майбутній фаховій діяльності певної професійної спрямованості за місцями майбутнього працевлаштування на хімічних виробництвах.

Детальніше...  

В статье предлагается способ автоматического создания программы с помощью макрорекордера в VBA на примере построения графика функции. Таким способом созданные программы можно многократно использовать с возможностью их дальнейшего редактирования, что позволит уменьшить трудоемкость работы по созданию программ с типичными действиями для студентов, инженеров, исследователей.

Детальніше...  

В статті розглядається застосування чисельного методу Ейлера для отримання рішень диференційної моделі процесу нестаціонарної теплопередачі, дослідження стійкості та збіжності отриманих рішень на прикладі алгоритмізації і програмування у Фортрані в середовищі MSDev із застосуванням методу Ейлера

Детальніше...  

Розглянуто системно-факторний підхід для інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», який реалізується цілеспрямовано для посилення їх професійного рівня за фахом.

Детальніше...  

Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

Детальніше...  

Надолинський О. В., Коваленко І. В.

Досліджено вплив діаметра гранул, температури та тривалості сушіння на динаміку зміни вологовмісту ПЕТ-грануляту. Запропоновано регресійну модель сушіння у вигляді степеневої функції.

Детальніше...  

Розглянуто проблему гідросепарації вторинних полімерів. Розроблено математичну модель процесу, проаналізовано умови занурення полімерів у воду та їх відокремлення від інших твердих побутових відходів.

Детальніше...  

Дослідження коефіцієнта вологовмісткості ПЕТ-грануляту залежно від діаметру його гранул, температури та часу сушіння. Досліди з вивчення оптимальних умов процесу сушіння ПЕТ-грануляту проводилися на експериментальній вакуум-сушарці типу «п'яна бочка»

Детальніше...  

Проаналізовано хімічний склад торфу і з’ясовано, що середній елементний склад органічної маси торфу залежить від глибини його залягання та ступеня розкладу. Експериментально досліджено динаміку виходу піролізного газу і напівкоксу з торфу в процесі його термообробки.

Детальніше...