kpilogo shields

cpsm@kpi.ua
+38 044 204 8430

Розроблений спосіб належить до технології та обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використаний у хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів. Спосіб забезпечує визначення всіх потрібних конструктивно-технологічних параметрів зазначеного процесу, що майже унеможливлює вихід бракованої продукції, а також знижує енергетичні, ресурсні й людські ресурси на проведення складних експериментальних досліджень.

Детальніше...  

Пропонований пристрій забезпечує зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидку їх заміну в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що істотно розширює технологічні можливості пристрою.

Детальніше...  

Представлено результати експериментальних досліджень та інженерних розрахунків впливу основних характеристик і параметрів пористих металевих волокнистих структур на початок закипання води на пористих поверхнях двофазних теплопередавальних пристроїв. Отрима-но емпіричну формулу, необхідну для інженерних розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі в умовах, типових для зон нагрівання теплових труб і термосифонів, функціонуючих у складі хімічного та пакувального обладнання

Детальніше...  

Проведено дослідження фізико-хімічних властивостей біополімерів та актуальності їх використання в наш час.

Детальніше...  

Представлено перспективні напрямки нановуглецевого модифікування ПКМ на основі епоксидних олігомерів та конструктивно-технологічні параметри обладнання для приготування ІПКМ, а також використання УЗ.

Детальніше...  

Описано особливості механізму руйнування дисперсно-наповнених епоксиполімерів. Оцінені критичні розміри включень, при яких у матеріалі можуть з'явитися відшарування.

Детальніше...  

Проаналізовано морфологію граничного шару полімеру біля поверхні вуглецевої нанотрубки. Визначено умови для отримання позитивного ефекту при наповненні густосітчастих термореактивних полімерних матриць жорсткими дисперсними частинками.

Детальніше...  

Розглянуто інформаційні джерела щодо середньої довжини і розмірів одиночних вуглецевих нанотрубок в агломераті, а також щодо самих розмірів агломератів. Проаналізовано часові параметри процесу диспергування для отримання достовірної інформації про напружено-деформований стан інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів.

Детальніше...  

Проаналізовано методи одержання вуглецевих нанотрубок.

Детальніше...  

Розглянуто сфери практичного застосування вуглецевих нанотрубок в різних областях техніки.

Детальніше...