kpilogo shields

cpsm@kpi.ua
+38 044 204 8430

Наведено результати другої серії експериментальних досліджень залежності коефіцієнта тертя гранульованого полімерного матеріалу по металевій поверхні гвинтового каналу екструдера від тиску, побудовано та проаналізовано отримані залежності.

Посилання на тези:

Експериментальне дослідження залежності коефіцієнта тертя севілену марки 11104-030 від тиску у гвинтовому каналі екструдера за різних глибин каналу / Витвицький В.М., Мікульонок І.О., Сокольський О.Л.// Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.40

Експериментальне дослідження залежності коефіцієнта тертя севілену марки 11104-030 від тиску у гвинтовому каналі екструдера за різних глибин каналу - Завантажити.