kpilogo shields

cpsm@kpi.ua
+38 044 204 8430

Вступ на 5 курс ХПСМ НТУУ "КПІ"

Тривалість навчання:

 • Здобуття ступеня магістра (денна форма навчання) – термін 1 рік 10 місяців
 • Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 1 рік 5 місяців

Загальні положення (детальніше на сайті КПІ):

 1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.
 2. Допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.
 3. Особа може вступити до НТУУ «КПІ» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань Фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

Тлумачення: за кошти бюджету можуть навчатись бакалаври, які не вчились на 5-6 курсах. Вступники, які мають диплом з напрямку підготовки: 6.050502 Інженерна механіка та 6.050503 Машинобудування, не здають додаткове випробування. Якщо диплом бакалавра з іншого напрямку підготовки, то вступник здає додаткове випробування і має право на навчання за кошти державного бюджету (за умови успішного складання випробувань та достатнього рейтингового балу).

Прийом документів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра проводиться у наступні терміни:

 • прийом документів (подання заяв) з 06.07.2016 по 09.07.2016 (форму заяви буде затверджено наказом після 01/07/2016)
 • консультації та екзамени для вступників:
  • 15/06/2016 (середа) – консультація з англійської (для магістрів і спеціалістів) 10:00 к. 339/19
  • 14/06/2016 (вівторок) – консультація з додаткового випробування (магістри та спеціалісти, які мають диплом бакалавра за спеціальності, яка не входить до переліку споріднених спеціальностей) 10:00 к. 201.4/19 та 214/19
  • 11/07/2016 (понеділок) – додаткове випробування (магістри та спеціалісти, які мають диплом бакалавра за спеціальності, яка не входить до переліку споріднених спеціальностей) 10:00 к. к. 201.4/19 та 214/19
  • 13/07/2016 (середа) – іноземна (англійська) екзамен (магістри та спеціалісти) 10:00 к. 339/19 (екзамени з інших мов та консультації за графіком цих кафедр)
  • 15/07/2016 – фахове випробування (магістри та спеціалісти груп ЛУ, ЛС, ЛП) 10:00 к. 201.4/19 та 214/19.

Склад підкомісії за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра:

7.05050315, 8.05050315 «Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів»

Голова: зав. кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування, к.т.н. проф. Сівецький В.І.

Члени:

 • к.т.н. доц. Сокольський О.Л.,
 • к.т.н. доц. Малиновський В.В.
 • к.т.н. доц. Шилович Т.Б.

7.05050206, 8.05050206 «Машини і технології паковання»

Голова: зав. кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування, к.т.н. проф. Сівецький В.І.

Члени:

 • к.т.н. доц. Сокольський О.Л.,
 • к.т.н. доц. Малиновський В.В.
 • к.т.н. доц. Коваленко І. В.

Склад підкомісій з іноземних мов:

Англійська мова: ст. викладач каф. АМТС № 2 Цепкало О. В., ст. викладач каф. АМТС № 2 Ящук О. В., викладач каф. АМТС № 2 Вороніна Г. Р.
Німецька мова: доцент каф. ТППНМ Лисенко Г. Л., ст. викладач каф. ТППНМ Беззубова О. О., ст. викладач каф. ТППНМ Чепурна З. В.
Французька мова: ст. викладач каф. ТППФМ Шумченко Т. І., ст. викладач каф. ТППФМ Іващенко О. Г., ст. викладач каф. ТППФМ Школяр Л.В.

Для підготовки до фахового випробування нижче знаходяться програми фахових випробувань та питання до екзамену (магістри – три теоретичних питання, спеціалісти – два теоретичних + задача).

Матеріали:

НазваПосилання
Програма фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціалізації «Машини і технології паковання» Завантажити
Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціалізації «Машини і технології паковання» Завантажити
Програма фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів» Завантажити
Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів» Завантажити