kpilogo shields

Матеріали до курсу:

Назва Посилання
Практикум з навчальної дисципліни "Гідромеханічні процеси, апарати і машини хімічної технології" Завантажити
Текст лекцій "Процеси та апарати хімічних виробництв. Теплові процеси." Завантажити
Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв. Підручник: Завантажити
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв." Завантажити
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв." Завантажити
Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» Завантажити
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» Завантажити
Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі - 1» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Завантажити
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи студентів з кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі - 1. Теплові процеси» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Завантажити