kpilogo shields

Матеріали до курсу:

Назва Посилання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робот по курсу "Механіка суцільних середовищ в інженерних розрахунках" : Завантажити
Конспект лекцій з дисципліни "Механіка суцільних середовищ – 1. Механіка суцільних середовищ в інженерних розрахунках" : Завантажити
Конспект лекцій з дисципліни "Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ" : Завантажити
Метод. вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Механіка суцільних середовищ» Завантажити
Розрахункові роботи з кредитного модуля «Механіка суцільних середовищ-2» Завантажити