kpilogo shields

Матеріали до курсу:

Назва Посилання
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з навчальної дисципліни «Патентознавство та авторське право» Завантажити
Зразок заяви на отримання патенту від авторів
від НТУУ "КПІ"