kpilogo shields

Вимоги до дипломного проектування магістрів 2020: Завантажити
Вимоги до організації дипломного проектування та захисту дипломного проекту бакалаврів: Завантажити
Методичні вказівки до дипломного проектування бакалаврів: Завантажити
Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістрів 2018: Завантажити
Методичні вказівки до виконання розділу "Розроблення стартап-проекту": Завантажити
Приклад реферату для бакалаврів 2016: Завантажити
Шаблон плана графіка виконання магістерської дисертації: Завантажити