kpilogo shields

Наукова школа кафедри ХПСМ:

Інжиніринг енергоресурсоефективних хімічних процесів і обладнання.

Керівник школи – д.т.н., професор Панов Євген Миколайович.

Наукові групи:

 • ІХФ-01 Наукоємний інжиніринг електрохімічних процесів та обладнання. Керівник - д.т.н., професор Панов Євген Миколайович
 • ІХФ-02 Моделювання процесів та обладнання хімічних виробництв. Керівник - д.т.н., професор Карвацький Антон Янович
 • ІХФ-11 Технології моделювання процесів життєвого циклу конструкцій АЕС, обладнання хімічних виробництв та відповідальних елементів військової техніки з урахуванням впливу факторів їх реальної експлуатації. Керівник - д.т.н., професор Гондлях Олександр Володимирович

Викладачі що входять до наукової школи:

Захист дисертацій.

2021 рік:

 • Доктора технічних наук
  • Лелека Сергій Володимирович, доцент, тема «Наукові засади розробки ресурсоенергоефективних процесів та обладнання вуглеграфітового електродного виробництва», 05.17.08, науковий консультант – д.т.н., проф. Панов Є.М., дата захисту 14.09.2021р.
 • PhD
  • Олексишен Віталій Олександрович асистент каф. ХПСМ, тема «Вдосконалення обладнання для одержання полімерних виробів методом просторового друку», спеціалізація 133 – «Галузеве машинобудування», керівник – д.т.н., проф. Колосов О. Є., дата захисту – 27.05.2021р.).

2020 рік:

 • Доктора технічних наук
  • Сокольський Олександр Леонідович, доцент, тема «Наукові засади розроблення обладнання і процесів перероблення полімерних матеріалів методом екструзії», 05.05.13, науковий консультант – д.т.н., проф. Мікульонок І. О., дата захисту 13.10.2020р.).
 • PhD
  • Витвицький Віктор Миронович, асистент каф. ХПСМ, тема «Обладнання та процес живлення черв'ячного екструдера полімерною сировиною», спеціалізація 133 – «Галузеве машинобудування», керівник – д.т.н., проф. Мікульонок І. О., дата захисту – 15 грудня 2020р.).

2018 рік:

 • Доктора технічних наук
  • Щербина Валерій Юрійович, доцент, тема «Розвиток теорії та удосконалення технологічних процесів при виробництві будівельних матеріалів у високотемпе¬ратурних агрегатах», спеціальність 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технологіїв, консультант – д.т.н., проф. Панов Є.М., дата захисту 12.02.2018р.
 • Кандидата технічних наук
  • Коваленко Ксенія Геннадіївна. «Екструзійне формування погонажних виробів з полімерних матеріалів з урахуванням їх в'язкопружних властивостей» спеціальність 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, керівник – к.т.н., проф. Сівецький В.І., дата захисту 27.02.2018р.
  • Чемерис Андрій Олегович, ст. викладач каф. ХПСМ, тема «Надійність і довговічність машин та апаратів хімічних виробництв з урахуванням еволюції їх руйнування», спеціальність 05.05.13 – машини та апарати хімічних виробництв, керівник – д.т.н., проф. Гондлях О. В., дата захисту 06.03.2018р.

2017 рік:

 • Кандидата технічних наук
  • Стрельцова Юлія Валеріївна, аспірантка кафедри ХПСМ, «Характеристики металевих пористих матеріалів: вплив на теплообмін у теплових трубах хімічно-енергетичного призначення», спеціальність - 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, керівник – к.т.н., доц. Шаповал А.А., дата захисту - 10.10.2017 р.
  • Педченко Анатолій Юрійович, аспірант кафедри ХПСМ, "Теплоелектричний стан печей графітування Кастнера", спеціальність - 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, керівник – д.т.н., професор Панов Є.М., дата захисту - 30.05.2017 р.

НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА.

2020 рік:

 • Госпдоговірна НДР № 804/2080410/21 «Розробка регламенту роботи печі повторного випалювання просоченого напівфабрикату» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 495,000 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/2080432/42 «Технічне обслуговування, налагодження установки для вимірювання теплопровідності сипучих матеріалів» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 78,000 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/2080410/21 «Розробка регламенту роботи печі повторного випалювання просоченого напівфабрикату» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 495,0 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/2080432/42 «Технічне обслуговування, налагодження установки для вимірювання теплопровідності сипучих матеріалів» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 78,0 тис. грн.
 • НДР 2217-п «Розробка енергоефективних технічних рішень з модернізації обертових печей електродного виробництва із частковою заміною природного газу на сингаз» (НДЦ «Ресурсозберігаючі технології», керівник А.Я. Карвацький), 2020-2021 р. – 250,0 тис.грн.
 • НДР 2312-р «Розробка дискових з’єднань між заготовками у колонах та енергоефективних регламентів графітування електродів у печах прямого нагрівання» (НДЦ «Ресурсозберігаючі технології», керівник Панов Є.М.) 2020-2021 р. –480,0 тис.грн.

2019 рік:

 • НДР № 2217п «Розробка енергоефективних технічних рішень з модернізації обертових печей електродного виробництва із частковою заміною природного газу на сингаз» (НДЦ «Ресурсозберігаючі технології», керівник А.Я. Карвацький) 2019 р. – 240,00 тис.грн.
 • НДР №2215-п «Розроблення технічних рекомендацій по створенню процесів приготування термопластичних полімерних композиційних матеріалів та формування інтелектуальних виробів з них» (ІХФ, каф ХПСМ, керівник В.І.Сівецький) (2019 р. – 280,0 тис. грн.)

2018 рік:

 • Госпдоговірна НДР № 804/1880293/21 «Науково-технічний супровід впровадження регламентів графітації в печі повздовжньої графітації» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 480,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1880245/29 «Розробка науково-технічних рішень, спрямованих на зниження вмісту моно оксиду вуглецю (СО) у відхідних газах від печі випалу №10» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 324,048 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1980213/21 «Розробка інтенсивних регламентів графітування та регламентів графітування заготовок марок ЕГ, ЕГП, ЕГСП номінальним діаметром 300 мм в печах прямого нагріву» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 400,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1980350/04 «Розробка технічних рішень з подачі повітря в зону прожарювання обертової печі» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 200,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1980192/21 «Розробка електроконтактної прокладки для графітування виробів в печі Кастнера» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 200,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1980189/42 «Технічне обслуговування, ремонт і налагодження установки для вимірювання теплопровідності сипучих матеріалів» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 192,312 тис. грн.

2017 рік:

 • Госпдоговірна НДР № 804/1780200/21 «Визначення динаміки газовиділення і корекція регламенту випалу виробів у печі випалювання №10» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 100,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 804/1780363/21 «Науково-технічний супровід впровадження в серійне виробництво печі прямої графітації» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (НДЦ «РТ» – керівник Панов Є.М.) 400,00 тис. грн.
 • Госпдоговірна НДР № 3 «Проведення розрахунків аеродинамічних характеристик літальних апаратів, розробка методичних матеріалів для використання програмного комплексу ANSYS ''Fluent" у задачах аерогазодинаміки» – замовник ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (НДЦ «РТ» – керівник Карвацький А.Я.) 500,00 тис. грн.
 • НДР № 2905п «Розроблення енергоефективної технології виробництва ізостатичного графіту» (НДЦ «Ресурсозберігаючі технології», керівник С.В. Лелека) 374,47 тис.грн (2017 р. – 193,71)
 • НДР № 2015-п «Розроблення енергоефективного процесу високо темпера-турного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах» (НДЦ «Ресурсозберігаючі технології», керівник Є.М. Панов) 2017-2019-2020 р. – 308,00 тис.грн
 • НДР № 2923-п «Розроблення інноваційної технології та устаткування для формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів» (ІХФ, каф ХПСМ, керівник В.І.Сівецький), 2016 р. – 155,5 тис.грн, 2017 р. – 162,5 тис.грн).
 • НДР № 2027-п «Конкурентоспроможна технологія формування конструкційних виробів з традиційних та наномодифікованих полімерних композиційних матеріалів» (Інженерно-хімічний факультет, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування, керівник О.Є.Колосов) (2017-2018-2019 р. – 200,0 тис. грн.)

Напрямки наукової діяльності:

 • Нелінійна механіка деформування і руйнування просторових конструкцій.
 • Моделювання процесів зародження і розвитку пошкоджень в технологічному обладнанні
 • Нестационарна термопластичність і термоміцністі просторових систем.
 • Механіка руйнування.
 • Моделювання процесів відшарування і розтріскування тонких покриттів, плівок, а також процесів ерозії і корозії.
 • Динамка просторових конструкцій.
 • Наномеханіка, властивості наномодифікованих матеріалів.
 • Комплексне дослідження аеродинамічного, теплового та механічного стану обертових високотемпературних теплових агрегатів барабанного типу.
 • Моделювання технологічних процесів в обертових печах промисловості будівельних матеріалів.
 • Моделювання руху дисперсної системи (повітряно-пилової суміші) в вихрових циклонних апаратах (теплообмінниках).
 • Чисельне моделювання процесів нестаціонарної теплопровідності в корпусі і вогнетривах обертових печей, процесів експлуатації і руйнування вогнетривів.
 • Моделювання статики і динаміки сипучих матеріалів з використанням методу дискретного елемента.
 • Дослідження фізичних властивостей сипучих електропровідних матеріалів.
 • Технологія виробництва вуглеграфітової продукції.
 • Теплоелектричні, гідродинамічний і механічне стан печей вуглеграфітового виробництва.
 • Моделювання процесів нанесення покриттів з використанням континуально-дискретного підходу (CFD + DPM).
 • Проектування та комп’ютерне моделювання технологічних процесів (екструзія, змішування, лиття під тиском тощо) та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних і полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) конструкційного призначення.
 • Інтелектуальні термопластичні ПКМ.
 • Дослідження фізико-механічних властивостей компонентів ПКМ та технологічних властивостей полімерних розплавів.
 • Проектування технологічних процесів та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних та функціональних ПКМ (екструзія, просочення, дозуючі покриття, намотування тощо).
 • Використання ультразвукової модифікації для одержання традиційних та наномодифікованих полімерних композитів функціонального призначення.
 • Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей реактопластичних ПКМ.