kpilogo shields

images006Під керівництвом проф. Сахарова О.С. та доц. Щербини В.Ю. розроблена тривимірна математична модель і здійснено чисельне моделювання вихрових стохастичних процесів в циклонах та запічних теплообмінниках обертових печей для ВАТ «Насосенергомаш» (м. Суми) та Асоціації «Укрцемент».