kpilogo shields

Група ЛП-71мн

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Спеціалізація: Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництва полімерних і будівельних матеріалів та виробів)

ПІБ Тема Керівник
1. Бардашевський Сергій Валерійович Моделювання процесу руху сипкого матеріалу в зоні живлення черв'ячного екструдера професор, д.т.н. Мікульонок Ігор Олегович
2. Єфименко Євген Андрійович Підвищення теплової енергоефективності обертової печі під час прожарювання вуглецевих матеріалів асистент, к.т.н. Лелека Сергій Володимирович

Група ЛУ-71мн

Спеціальність: 131 Прикладна механіка (Спеціалізація: Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування)

ПІБ Тема Керівник
1. Сімончук Єлизавета Петрівна Моделювання процесу та удосконалення обладнання формування пакувальних виробів методом лиття під тиском доцент, к.т.н., Сокольський Олександр Леонідович