kpilogo shields

Конференция9-10 червня 2016 р. на кафедрі ХПСМ відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ".

Мета конференції – обговорення підсумків досліджень з розроблення, вдосконалення та моделювання процесів, обладнання та техноло-гій хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, а також засобів з енерго- та ресурсозбереження.

Приймання й реєстрація заявок на участь у конференції, доповідей, організаційних внесків до 01.06.2016 р.

Секцій конференцій:

  1. Процеси й технології хімічних вироб-ництв і підприємств будівельних матеріалів.
  2. Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.
  3. Ресурсоенергоефективні обладнання і технології.
  4. Машини і технології пакування.
  5. Дизайн упаковки.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Детальніше про конференцію та вимоги до оформлення у інформаційному повідомленні.

Додати коментар