kpilogo shields

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» входить в перелік університетів, маючих право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною або контрактною формою навчання.

Детальніше про вступ на програму підготовки PhD кафедри ХПСМ за посиланням.

Додати коментар