kpilogo shields

Згідно роспорядження №5-132 від 13.10.2016 р. всім магістрам, починаючи з 2017 р. випуску необхідно включити до магістерської дисертації розділу "Розроблення стартап-проекту".

Методичні вказівки до виконання розділу можна знайти за посиланням.

Додати коментар