kpilogo shields

Для виконання розділу Пояснювальної записки дипломного проекту «Оцінка техніко-економічного обґрунтування» студенти-дипломники повинні використовувати знання, отримані при вивчанні відповідної дисципліни, а також учбову і техніко-економічну літературу.

Для цього можна переглянути в пошуковій системі сайти за запитами: «npv», «чиста приведена вартість».

Рекомендовані для використання матеріали:

Додати коментар