kpilogo shields

Зміст переддипломної практики студентів 4-го курсу.

  • Вступ
  • 1. Історія кафедри ХПСМ ІХФ НТУУ «КПІ» (підприємства)(1-2 стор.)
  • 2. Опис технологічної схеми лінії виробництва з машиною у її складі за завданням переддипломної практики, призначення та галузь застосування виробу, який випускається (за індивідуальним завданням з передипломної практики) (Рис.1 Технологічна схема лінії виробництва з машиною) (за завданням практики, 1-3 стор.)
  • 3. Технічна характеристика машини (за індивідуальним завданням з передипломної практики) (1-3 стор.)
  • 4. Опис конструкції та принципу дії машини (із загальним видом машини на Рис.2) (за індивідуальним завданням з передипломної практики) (3-4 стор.)
  • 5. Регламент роботи машини (за індивідуальним завданням з передипломної практики) (3-4 стор.).
  • 6. Заходи з техніки безпеки машини у виробничому процесі (за індивідуальним завданням з передипломної практики) (1-3 стор.)
  • 7. Заходи з удосконалення роботи машини (Обґрунтування, описи варіантів модернізації з удосконалення роботи лінії (або машини) та розрахунки з підтвердження ефективності модернізації лінії (або машини) (3-7 стор.)
  • Висновки (1-2 стор.)
  • Список використаної літератури (1-2 стор.)

Обсяг звіту з переддипломної практики бакалавра 20-25 сторінок друкованого тексту державною мовою.

Додати коментар