kpilogo shields

11.05.2017 р. (14 30, ауд. 201/19) відбудеться публічний захист звітів з переддипломної практики студентами 4 курсу.

До захисту необхідно мати:

  1. Підписаний на підприємстві і керівником від інституту щоденник і звіт з печатками
  2. Підписану доц. Щербиною В. Ю. розроблювану модернізацію
  3. Тези доповіді по модернізації
  4. Звіт по практиці, який містить дві частини:
    • опис підприємства, його історії, обладнання, продукція та інше;
    • що зроблено з дипломного проекту (розрахунки, креслення, схеми, текстова частина).

Доповідь (4-6 хв.) повинна бути зроблена з використанням Power Point.

Студенти, які не будуть допущені до захисту практики повинні написати службову на ім’я завідуючого кафедрою, проф. Сівецького В. І.

Коментарі  

#1 Курча 10.05.2017, 17:55
Може перенесем?

Додати коментар