kpilogo shields

  1. Студенти повинні до 13.06.2017 отримати внутрішню рецензію. При цьому рецензент повинен мати надруковані текстову і графічну частини дисертації, а також відгук керівника.
  2. Після врахування зауважень і зроблених виправлень необхідно отримати зовнішню рецензію – 2 екз. (Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістрів. 2017р. Додаток Ж). Зверніть увагу на кваліфікацію: інженер – дослідник (назва спеціальності).
  3. До 16.06.2017 підготувати анотацію дисертації, яка повинна відповідати дисертації, але розділи, які мають інтелектуальну власність в анотацію не входять. Дисертація передається доц.. Васильченко Г.М. в форматі «pdf», назва файлу надрукована латинськими літерами і має вигляд «MD_LU_PETRENKO_17.pdf».
  4. Захист дисертацій 21.06.2017, початок в 14:30. Необхідно мати: дисертацію, плакати і креслення, СD–диск з презентацією, текстовою, і графічною частинами; паперову папку для архіву, відгук і рецензії у 2-х екземплярах.

Додати коментар