kpilogo shields

11 жовтня 2017 року (14-00, ауд. 201/19) відбудеться передзахист звітів з переддипломної практики студентами 6 курсу (ОКР спеціаліст).

До захисту необхідно мати: 

  1. Оформлений щоденник практики згідно календарного плану станом на 11.10.2017 (підписаний на підприємстві і керівником від інституту щоденник, звіти);
  2. Підписані доц. Щербиною В. Ю. розроблюванальні модернізації (2 види);
  3. Тези доповіді по модернізації
  4. Роздрукований звіт по практиці, який містить дві частини:
    • опис підприємства, його історії, обладнання, продукція та питання техніки безпеки, інше;
    • що зроблено за темою дипломного проекту (обґрунтування модернізацій, розрахунки, креслення, схеми, інше), публікації (тези доповідей, патенти, статті).

Доповідь (4-6 хв.) повинна бути зроблена з використанням Power Point.

Студенти, які не будуть допущені до захисту практики повинні написати службову на ім’я завідуючого кафедрою, проф. Сівецького В. І.

Додати коментар