kpilogo shields

Захист практики (переддипломної) студентами 6 курсу (ОКР спеціаліст) буде відбуватися 23.10.2017 р. (ЛУ-61c) та 24.10.2017 р. (ЛП-61с).

До захисту необхідно мати:

  1. Пояснювальну записку про причини не представлення звіту 11.10.2017р. (на ім’я зав. кафедри ХПСМ , професора Сівецького В. І.);
  2. Оформлений звіт з практики згідно вимог кафедри;
  3. Щоденник з підписами керівників, що підтверджують графік виконання програми практики (календарний план);
  4. У тому числі надати таку інформацію:
    • профорієнтаційна робота з абітурієнтами;
    • особисті досягнення (статті, патенти, тези та інше).

27.10.2017 року виставляються остаточні результати та відомість закривається. Студенти, які отримали незадовільні оцінки вважаються такими, що не виконали учбовий графік та підлягають відрахуванню.

Додати коментар