kpilogo shields

Згідно наказу №4088-с від 06.11.2017 р. затверджено теми дипломних проектів (робіт) та керівників дипломного проектування.

ЛП-61с

 ПІБ Назва дипломного проекту Керівник 
1 Байбурдов Яніс Кіріакович Вальці підігрівальні з модернізацією валків

професор, д.т.н.
Мікульонок Ігор Олегович

2 Гаращук Віталій Іванович Вальці гумозмішувальні з модернізацією механізму регулювання міжвалкового проміжку

професор, д.т.н.
Мікульонок Ігор Олегович

3 Дукаль Богдан Петрович Трубний кульовий млин з модернізацією розвантажувального пристрою старший викладач, Борщик Сергій Олександрович
4 Євдоченко Віталій Сергійович Лінія для виробництва полімерних труб з модернізацією екструдера

декан ІХФ, д.т.н.,
Панов Є. М.

5 Запорожець Олександр Юрійович Термопластавтомат з модернізацією прес-форми

професор, к.т.н.,
Сівецький Володимир Іванович

6 Зонов Олександр Андрійович Прес шнековий для виробництва керамічних виробів з модернізацією головки

доцент, к.т.н.,
Нестеров В. Г.

7 Какуша Владислав Миколайович Каландр для виготовлення лінолеуму з модернізацією валка

доцент, к.т.н.,
Нестеров В. Г.

8 Квітко Дмитро Сергійович Піч обертова для випалу керамзиту з модернізацією ущільнювача

професор, д.т.н.,
Гондлях Олександр Володимирович

9 Куба Оксана Володимирівна Обертова піч для виробництва цементу мокрим способом з модернізацією опори

професор, д.т.н.,
Гондлях Олександр Володимирович

10 Марініченко Сергій Анатолійович Литтєва машина з модернізацією механізму інжекції

доцент, к.т.н.,
Шаповал Андрій Андрійович

11 Москаленко Єгор Вячеславович Обертова піч для виготовлення цементу сухим способом з модернізацією приводу

доцент, к.т.н.,
Шаповал Андрій Андрійович

12 Огурний Роман Романович Лінія для виготовлення листів з розробкою системи терморегулювання валків доцент, к.т.н.,
Шаповал Андрій Андрійович
13 Озява Олександр Петрович Обертова піч для виготовлення цементу сухим способом з модернізацією бандажу старший викладач, Борщик Сергій Олександрович
14 Чесановський Андрій Миколайович Обертова піч з розробкою пристрою утилізації шин

доцент, к.т.н.,
Васильченко Геннадій Миколайович

15 Юрченко Олег Олександрович Млин самоподріблення типу «Гідрофол» з модернізацією футерівки

старший викладач, к.т.н.,
Лелека Сергій Володимирович

ЛУ-61с

 ПІБ Назва дипломного проекту Керівник 
1 Винарський Андрій Сергійович Лінія фасування дистильованої води з модернізацією машини для лиття під тиском

доцент, к.т.н.,
Сідоров Дмитро Едуардович

2 Горяєв Микита Костянтинович Лінія упакування ящиків у термоусаджувальну плівку з модернізацією пристрою транспортування

доцент, к.т.н.,
Сідоров Дмитро Едуардович

3 Кашка Андрій Олександрович Машина фасування сипких матеріалів з модернізацією механізму формування дози

доцент, к.т.н.,
Коваленко Ігор Валентинович

4 Сімончук Дмитро Олександрович Лінія пакування сипкої продукції з модернізацією дозатора

ст. викладач
Чемерис Андрій Олегович

5 Скалига Олексій Олексійович Термоформуюча пакувальна машина для пастоподібних продуктів з модернізацією вузла подачі плівки

ст. викладач
Чемерис Андрій Олегович

6 Славінський Олексій Васильович Лінія розливу дистильованої води з модернізацією розливного пристрою

декан ІХФ, д.т.н.
Панов Євген Миколайович

7 Степаник Дмитро Ігорович Лінія виготовлення перемикачів з модернізацією їх корпусу

професор, д.т.н.
Карвацький Антон Янович

8 Хавро Євген Васильович Машина для пакування в’язкотекучих речовин з модернізацією пристрою формування пакетів

доцент, к.п.н.
Казак Ірина Олександрівна

9 Шевченко Владислав Віталійович Автомат розливу рідини різної густини з модернізацією вузла дозатора

професор, д.т.н.
Карвацький Антон Янович

Додати коментар