kpilogo shields

Про проведенні контролю виконання дипломних проектів і підготовки до захисту.

 1. 30.11.2017 р. звітують студенти – дипломники гр. ЛУ-61с, а 01.12.2017 р. – студенти групи ЛП-61с.
  Студенти – дипломники повинні звітувати керівникам про стан виконання дипломних проектів (ДП). З цією метою студентам необхідно мати всі матеріали з текстової і графічної частин, титульний лист, лист технічного завдання, календарний план, а також матеріали, які підтверджують особисті досягнення (статті, тези, участь в конференціях, патенти, або заяви на корисну модель та інше.
  Якщо в титульному листу є підпис консультанта, то цей розділ можливо зараховувати, як виконаний. Якщо підпису нема – керівник ДП повинен оцінити ступінь готовності (%).
  Отримані результати керівником передаються завідувачу кафедри.
 2. Попередній захист: 07.12.2017 р. студенти – дипломники гр. ЛУ-61с08.12.2017 р. – студенти групи ЛП-61с.
  Внутрішній рецензент призначається завідувачем кафедри. ДП проект повинен бути повністю готовий. Текстова частина – в вигляді окремих розділів. Час проведення рецензування назначає рецензент. Лист зауважень може відповідати вищенаведеної таблиці.
  Зроблені рецензентом зауваження можуть бути враховані і виправлені до 11.12 (12.12). В цьому випадку рецензент визначає, що зауваження були враховані.
 3. 13(14).12.2017 р. переплетений ДП з відгуком керівника, рецензіями (внутрішня і зовнішня), і іншими документами повинні бути передані в кімн. 303/19 (Валентині Олександрівні). Зовнішній рецензент призначається керівництвом кафедри і керівником ДП.
 4. Захисти відбуваються в ауд. 218/19. Початок роботи – 14:30. Перший захист 18.12.2017 р. (група ЛУ-61с), наступні засідання відповідають згідно розкладу роботи ЕК.
 5. В разі порушення вищенаведеного графіку студент повинен написати пояснювальну записку на ім’я завідувача кафедрою для вирішення питання про допуск чи відрахування з університету.

Приклад листа щодо виконання календарного плану можна завантажити за посиланням.

Бланки до ДП завантажити за посиланням.

Додати коментар