kpilogo shields

05 березня 2018 року (14 00, ауд. 201/19) відбудеться передзахист звітів з переддипломної практики студентами 4 курсу (бакалаври).

До захисту необхідно мати:

  1. Оформлений щоденник практики (підписаний керівником від інституту щоденник, звіти, за можливістю підписаний керівником підприємства);
  2. Підписану доц. Щербиною В. Ю. розроблюванальні модернізації;
  3. Тези доповіді по модернізації
  4. Звіт по практиці, який містить вимоги, що були доведені на початку практики:
    • опис підприємства, його історії, обладнання, продукція та інше;
    • що зроблено з дипломного проекту (розрахунки, креслення, схеми, текстова частина).

Доповідь (4-6 хв.) повинна бути зроблена з використанням Power Point.

Студенти, які не будуть допущені до захисту практики повинні написати службову на ім’я завідуючого кафедрою, проф. Сівецького В. І.

Додати коментар