kpilogo shields

Звертаємо увагу, що при розрахунку інтегрального рейтинга вступника в магістратуру враховується складова творчих досягнень (публікації), про розрахунок якої написано нижче. Детальніше про умови прийому до магістратури за посиланням.

Радимо вступникам у магістратуру, для підвищення особового рейтингу, до 10 серпня 2018 року (останній срок подачі публікацій до приймальної комісії) опублікувати статтю чи тези конференції.

Для консультацій по написанню можливо звертатися до будь-якого викладача кафедри ХПСМ.

Для отримання максимальних 3 балів за творчі досягнення неохідно опублікувати щонайменше 3 тези на міжнародних конференціях у співавторстві з викладачем.

Надаємо перелік конференцій, на які можливо подати матеріали зараз:

  1. "Наука, исследование, развитие" - міжнародна, подача тез можива до 29.06 та до 29.07 (сайт http://конференция.com.ua)
  2. "III International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology" - міжнародна, подача тез можива до 30.06 (сайт https://ws-conference.com/conferences)
  3.  "Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках"- міжнародна, подача тез можива до 02.08 (сайт http://ukrlogos.in.ua/calendar_ua.php#LayoutGrid28)
  4. "Перспективи розвитку сучасної науки"- міжнародна, подача тез можива до 07.07 (сайт http://www.mcnd.ltd.ua)
  5. "Інтелектуальний потенціал XXI століття ‘2018" - міжнародна, подача тез можива до 23.06 (сайт  https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/conference-ua/conference-calendar/next-conference-ua)

Складова творчих досягнень (максимально 3 бали) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень:

Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5
Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1
Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Додати коментар