kpilogo shields

За вагомий внесок у розвиток наукової, організаційної, навчально-методичної та виховної роботи та з нагоди 80-річчя від дня заснування в Київському політехнічному інституті інженерно-хімічного факультету, нижчезазначені науково-педагогічні працівники кафедри ХПСМ були нагороджені Почесною грамотою Вченої ради університету:

  • д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри Гондлях О.В.
  • д.т.н., професор Карвацький А.Я.
  • к.т.н., професор Сівецький В.І.
  • д.т.н., професор Колосов О.Є.

Додати коментар