kpilogo shields

The radiation stability upon exposure to high-energy radiation of different bi- and terpolymers such as poly[propylene-co-4-(hept-6-enyl)-2,6-di-tert-butylphenol], poly(propylene-co-6-phenylhex-l-ene) and p••y[pr•py•ene-c•-4-(hept-6-eny•)-2•6-di-tert-buty•phen••-c•-4-(hex-5-eny•)-2•2•6•6-tetramethy•piperidine] was studied. The films were exposed to a radiation dose of 25 kGy. The extent of radiation-induced degradation of the samples was determined by size exclusion chromatography. The most stable polymers found were a copolymer containing 0.82 wt% of 4-(hept-6-enyl)-2,6-di-tert-butylphenol and a commercial radiationresistant polypropylene. The copolymers containing chemically bound hindered phenol moieties exhibited better protective properties than polypropylene reference samples containing the same concentration of admixed 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxylphenyl)propionate (Irganox 1010). The copolymers containing 6-phenylhex-1-ene or admixed phenyl decane showed reasonably good stability against radiation, whereas the formulations containing hindered amine light stabilizers showed relatively poor radiation stability.

Посилання на статтю:

Radiation stability of in situ stabilized polypropylene / Kenneth B. Ekman, Carl-Eric Wil6n and Jan H. Niisman* // Polymer. – 1993. – Vol 34. – P. 3757-3759.

Radiation stability of in situ stabilized polypropylene - Завантажити.

 

Корисні статті

Комп'ютер для інженера

У сучасному світі комп'ютери дуже поширені. Складно уявити людину, не знайому з цим поняттям. Багато професій зобов'язані своїм виникненням саме комп'ютеру, вони б просто не з'явилися без створення електронно-обчислювальної техніки.

І хоча відносно недавно, на початку XX століття, комп'ютери були розкішшю і використовувалися лише для самих складних розрахунків, у наш час комп'ютери та комп'ютерна техніка дуже глибоко інтегрувалися у наше життя. Сучасне людство залежить від комп'ютерів, що викликає подиву, якщо розглянути, коли і в яких випадках вони використовуються.

Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

ВНЗ України

Вища освіта є невід'ємним елементом перспективного кар'єрного росту, тому перед кожним абітурієнтом виникає проблема, в які інститути подавати документи. Варто відзначити, що в Україні існує велика кількість вузів. Всі навчальні заклади поділяються на державні та приватні, пропонуючи різноманітні освітні програми по різних профілів. Щоб пошук інститутів дав задовільні результати, слід визначитися з найбільш прийнятними спеціальностями. Також підбір університету передбачає вибір підходящої форми навчання, наявність високої акредитації у вузу і рівень його престижності.

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.

Полімерні матеріали

Полімер це велика молекула, або макромолекула, котра складається з багатьох субодиниць. Через їх широкий спектр властивостей, синтетичні і природні полімери відіграють найважливішу і всюдисущу роль в повсякденному житті. Полімери в діапазоні від знайомих синтетичних пластмас, таких як полістирол природний біополімер, таких як ДНК і білки, які є основоположними для біологічної структури і функцій. Полімери, як природні і синтетичні, створюються за допомогою полімеризації багатьох малих молекул, відомих як мономери.