kpilogo shields

The determination of the conformation of molecular chains and modes of packing of poly[ethylene-l,2- bis(phenoxy)ethane-4,4'-dicarboxylate] and its chlorinated derivatives is assisted by the X-ray crystallographic analysis and energy calculations of three model compounds. Molecules of dimethyl 1,2-bis(phenoxy)ethane- 4,4'-dicarboxylate are packed in an orthorhombic crystal system, space group Pbca, with a = 6.374(4) A, b = 35.094(6) A, c = 7.124(5)A, and z = 4. The molecule has a crytallographic centre of symmetry at the centre of the CH2-CH2 bond and the two ether O atoms are oriented anti to each other. Molecules of dimethyl 1,2-bis(2-chlorophenoxy)ethane-4,4'-dicarboxylate are packed in a monoclinic crystal system, space group C2/c, with a = 12.712(2)A, b = 7.594(1),~, c = 18.709(2)A, fl = 100.06(1) °, and z = 4. The molecule has a crystallographic two-fold axis at the centre of the CH2-CH2 bond and the O-CH2-CH2-O torsion angle of 69.9 ° makes the conformation of this part of the molecule gauche. Molecules of dimethyl 1,2-bis(2,6-dichlorophenoxy)ethane-4,4'-dicarboxylate are packed in a monoclinic crystal system, space group P21/n, with a = 4.041(2)/~, b = 12.799(1)•, c = 18.8528(9)/It, fl = 91.36(1) ° and z = 2. The molecule has a crystallographic centre of symmetry at the centre of the CH2-CH 2 bond and the two ether O atoms are oriented anti to each other. CH2-CH 2 bond shortenings were observed in the three model compounds. The crystal structures were compared with energy-minimized molecular structures using the semi-empirical quantum-mechanical method MNDO, giving results in substantial agreement

Посилання на статтю:

Model compounds for high modulus aromatic polyether-esters. X-ray structures and energy calculations of dimethyl 1,2-bis(phenoxy)ethane-4,4'-dica rboxylate and its chlorinated derivatives / Yukishige Kitano* and Akira Ishitani // Polymer. – 1994. – Vol 35. – P. 5179-5184.

Model compounds for high modulus aromatic polyether-esters. X-ray structures and energy calculations of dimethyl 1,2-bis(phenoxy)ethane-4,4'-dica rboxylate and its chlorinated derivatives - Завантажити.

 

Корисні статті

Рейтинг вищих навчальних закладів

На даний час в світі існує маса університетів з дуже великою кількістю кваліфікацій, спеціальностей та спеціалізацій. Одні з них більш престижні університети, інші менш.

Рейтинг вищих навчальних закладів переписується щорічно, в зв'язку з тим, що всі прагнуть стати краще в освіті, вдосконалитися в технологіях і підвищити свій рівень акредитації. Рейтинг навчальних закладів варіюється в залежності від предметної області, це природничі науки і математика, техніка/технологія і інформатика, життя і сільськогосподарська наука, клінічна медицина і фармація, соціальні науки.

Полімерні матеріали

Полімер це велика молекула, або макромолекула, котра складається з багатьох субодиниць. Через їх широкий спектр властивостей, синтетичні і природні полімери відіграють найважливішу і всюдисущу роль в повсякденному житті. Полімери в діапазоні від знайомих синтетичних пластмас, таких як полістирол природний біополімер, таких як ДНК і білки, які є основоположними для біологічної структури і функцій. Полімери, як природні і синтетичні, створюються за допомогою полімеризації багатьох малих молекул, відомих як мономери.

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.

Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

Інженер-машинобудівник

Ні для кого не секрет, що при сучасних умовах життя, темпах розвитку промисловості, безперервній автоматизації та оптимізації роботи механізмів та виробничих процесів, великою популярністю та попитом на ринку праці користується професія інженера, особливо інженера-машинобудівника.

Щоб відповісти на питання «Хто такий інженер-машинобудівник?», необхідно розуміти , що несе в собі кожне з цих слів окремо. Інженер – це людина, яка отримала освіту з визначеного фаху. Інженер – це творець техніки. Інженер – це особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем. Тобто, виходячи з цих загальновживаних визначень слова «інженер» зрозуміло, що цій професії може присвятити себе лише людина з неабиякими здібностями, які ґрунтуються на знанні точних наук, логічному мисленні, невичерпному терпінні і постійному бажанні вдосконалювати світ інженерії. Від латини ingenium — здатність, винахідливість, що є свідченням того, що інженером перш за все є людина-думаюча, яка знаходиться в безперервному пошуку відповідей на складні технічні завдання.