kpilogo shields

The sorption of moisture by different cellulose derivatives was examined as a function of relative humidity, to evaluate the influence of counter-ions and different charged groups on the moisture adsorption mechanism. Studies were made on cellulosic materials containing sulfate (-O-SO3H) and carboxylic (-COOH) groups in different ionic forms (H ?, Li ?, Na ?, K + and Ca 2 ?). Uncharged cellulose and amylose were also examined for comparison. It was shown that the choice of counter-ions had a large influence on the moisture uptake by the studied polymers. Moisture adsorption by cellulose containing sulfate acid groups was favoured by the counter-ion H ?, rather than, in order of decreasing efficiency, by Li +, Na ?, Ca-" + and K ?. Two types of differently adsorbed water were found: non-freezing bound water and freezing bound water. Most of the differences in total moisture content were due to differences in the freezing water content. The counter-ion favouring water adsorption in the case of the cellulose containing carboxylic acid groups was Li ?, followed, in decreasing order of efficiency, by Na +, K +, Ca 2? and H ?. In this case, the differences in total water content were found in both the non-freezing and freezing water. It was furthermore shown that the presence of charged groups was necessary for the adsorption of freezing water when the relative humidity was less than 100%. The large influence of the counter-ions on water adsorption may be associated with the ionic radius (size of the counter-ion), which influences the degree of hydration. Differences in water adsorption for the protonated form may be explained by the observation that carboxylic acids are weak acids with limited dissociation, whereas the stronger sulfate acid groups facilitate a more complete dissociation.

Посилання на статтю:

Types of adsorbed water in relation to the ionic groups and their counter-ions for some cellulose derivatives / J. Berthold and J. Desbri~res and M. Rinaudo // Polymer. – 1994. – Vol 35. – P. 5729-5736.

Types of adsorbed water in relation to the ionic groups and their counter-ions for some cellulose derivatives - Завантажити.

 

Корисні статті

Інженер-конструктор

Хто такий інженер-конструктор? Даним питанням задаються багато людей, які бажають пов'язати своє життя з цією професією. Варто відзначити, що ця професія однією з найбільш високооплачуваних на сучасному ринку праці, яка характеризується високим попитом з боку роботодавців. Інженер-конструктор машинобудування повинен володіти аналітичним складом розуму, підвищеною уважністю до деталей і відповідальним підходом до роботи. Дана діяльність пов'язана з прорахунками і різноманітним обладнанням. Першокласний інженер-конструктор механік володіє також такими рисами характеру, як раціональність і ерудованість. Важливу роль відіграє стресостійкість, адже робочий процес є досить трудомістким і при потребі замовника вимагає готовності швидко вносити зміни в готові креслення.

Хто такий інженер

Інженер - професія нелегка, але одночасно з цим дуже цікава і захоплююча. Адже інженер це людина, у якого народжуються в голові нові ідеї і тому він здатний винаходити.

У багатьох виникає питання: хто такі інженери? Інженер (франц. Ingénieur) - фахівець з вищою технічною освітою. Спочатку інженерами називали людей, які керували військовими машинами. Поняття громадський інженер з'явилося в XVI столітті в Голландії, застосовано до сфери будівництва мостів і доріг, потім інженери з'явилися в Англії, а потім в інших країнах.

Комп'ютер для інженера

У сучасному світі комп'ютери дуже поширені. Складно уявити людину, не знайому з цим поняттям. Багато професій зобов'язані своїм виникненням саме комп'ютеру, вони б просто не з'явилися без створення електронно-обчислювальної техніки.

І хоча відносно недавно, на початку XX століття, комп'ютери були розкішшю і використовувалися лише для самих складних розрахунків, у наш час комп'ютери та комп'ютерна техніка дуже глибоко інтегрувалися у наше життя. Сучасне людство залежить від комп'ютерів, що викликає подиву, якщо розглянути, коли і в яких випадках вони використовуються.

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.

Як стати інженером?

Кожна людина в процесі свідомого життя стикається з проблемою вибору професії. Найбільш актуальною ця проблема є для учнів старших класів – випускників, які добровільно або примусово здають шкільні іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами чого приймають участь в конкурсному відборі на навчання у ВНЗ. Щоб обрана професія не стала важким випробовуванням, потрібно ще у шкільні роки зважити всі «за» і «проти», оцінити свої здібності, схильності, можливості.