kpilogo shields

A series of copolymers containing 1,4-phenylenevinylene (PV) and either 2-n-butoxy-5-methoxy-l,4- phenylenevinylene (BMPV) or 2-n-dodecyloxy-5-methoxy-l,4-phenylenevinylene (DDMPV) units were prepared in the form of thin films from their water-soluble sulfonium-salt precursor polymers. The electrical conductivity of the I2- and FeC13-doped copolymers exhibits a steep initial increase with an increase in the content of the BMPV or DDMPV units, followed by a slower increase to finally reach the values of that of the corresponding homopolymers, PBMPV and PDDMPV, respectively. The conductivities of the 12- and FeC13-doped, drawn BMPV copolymer films ranged from 35 to 266 S cm-1, and from 10-1 to 256 S cm-1, respectively, depending on the composition. PDDMPV films could be uniaxially drawn at 150-160°C to a draw ratio of 5, and gave an electrical conductivity value of 27 S cm- i when doped with 12, whereas I2-doped PDDMPV films, obtained from the precursor polymer that itself had been pre-drawn to the draw ratio of 5, exhibited a conductivity of 46 S cm- 1. PDDMPV was found to be soluble in p-xylene, but PBMPV was insoluble in this solvent. The presence of the long dodecyloxy group enables the precursor polymer of PDDMPV to form an ordered structure. The u.v.-vis, spectra of the dialkoxy substituted homopolymers and their corresponding copolymers were red-shifted relative to the parent PPV, suggesting a decreased bandgap, which was consistent with the electron-donating nature of the alkoxy substituents. In general, the electrical conductivities of the DDMPV copolymers were lower than those of the BMPV copolymers, which can be ascribed to the presence of longer insulating alkoxy groups in the former.

Посилання на статтю:

Synthesis and electrical conductivity of poly(1,4-phenylenevinylene-co-2-n-butoxy- 5-methoxy-1,4-phenylenevinylene)s and poly (1,4- p henylen evi nyl ene- co- 2- n - d od ecyl o xy- 5- metho xy- 1,4- phenylenevi nylene)s / Jung-II Jin and Chi-Kyun Park // Polymer. – 1994. – Vol 35. – P. 480-489.

Synthesis and electrical conductivity of poly(1,4-phenylenevinylene-co-2-n-butoxy- 5-methoxy-1,4-phenylenevinylene)s and poly (1,4- p henylen evi nyl ene- co- 2- n - d od ecyl o xy- 5- metho xy- 1,4- phenylenevi nylene)s - Завантажити.

 

Корисні статті

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.

Інженер-конструктор

Хто такий інженер-конструктор? Даним питанням задаються багато людей, які бажають пов'язати своє життя з цією професією. Варто відзначити, що ця професія однією з найбільш високооплачуваних на сучасному ринку праці, яка характеризується високим попитом з боку роботодавців. Інженер-конструктор машинобудування повинен володіти аналітичним складом розуму, підвищеною уважністю до деталей і відповідальним підходом до роботи. Дана діяльність пов'язана з прорахунками і різноманітним обладнанням. Першокласний інженер-конструктор механік володіє також такими рисами характеру, як раціональність і ерудованість. Важливу роль відіграє стресостійкість, адже робочий процес є досить трудомістким і при потребі замовника вимагає готовності швидко вносити зміни в готові креслення.

Рейтинг вищих навчальних закладів

На даний час в світі існує маса університетів з дуже великою кількістю кваліфікацій, спеціальностей та спеціалізацій. Одні з них більш престижні університети, інші менш.

Рейтинг вищих навчальних закладів переписується щорічно, в зв'язку з тим, що всі прагнуть стати краще в освіті, вдосконалитися в технологіях і підвищити свій рівень акредитації. Рейтинг навчальних закладів варіюється в залежності від предметної області, це природничі науки і математика, техніка/технологія і інформатика, життя і сільськогосподарська наука, клінічна медицина і фармація, соціальні науки.

Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

Полімерні матеріали

Полімер це велика молекула, або макромолекула, котра складається з багатьох субодиниць. Через їх широкий спектр властивостей, синтетичні і природні полімери відіграють найважливішу і всюдисущу роль в повсякденному житті. Полімери в діапазоні від знайомих синтетичних пластмас, таких як полістирол природний біополімер, таких як ДНК і білки, які є основоположними для біологічної структури і функцій. Полімери, як природні і синтетичні, створюються за допомогою полімеризації багатьох малих молекул, відомих як мономери.