kpilogo shields

We investigated thermal, rheological, morphological and mechanical properties of an in situ composite of poly(ether imide) (PEI) and thermotropic liquid crystalline polymer (TLCP). Ultem 1000 was used as a matrix and Vectra B950 was used as the in situ reinforcing TLCP. Fibre-spinning of the blends was performed on a capillary rheometer. Differential scanning calorimetry thermograms of extruded fibres indicated that the thermal properties of PEI did not change noticeably with the amount of TLCP but thermogravimetric analysis showed that thermal stability of the blend was decreased with the amount of TLCP. Immiscibility was checked with thermal data. The rheological properties of the blends changed remarkably with temperature and composition. The tensile strength and modulus of blend fibre increased with TLCP content and spin draw ratio. The increase of tensile strength was more striking for the fibre of the blend containing more TLCP. Wide angle X-ray patterns suggested that the increase in tensile strength was due to the enhanced molecular orientation and resultant fibrillation of TLCP. A modified Tsai-Halpin equation was used to predict the aspect ratio of microfibrils for these blends. Morphology of the blend showed that PEI/TLCP fibres contained fine fibrils of almost infinite aspect ratio and nearly perfect orientation in the flow direction. The draw ratio effect on the mechanical properties was remarkable at low draw ratio, but levelled off soon. The amount of TLCP influenced the fibril formation. Morphological observation showed the effect of thermal history of the blend and its effect on mechanical performance. The blend showed maximum aspect ratio and aspect ratio change when TLCP content was 25 wt%. TLCP orientation and its steric effect seem to induce the optimum TLCP amount for fibril formation.

Посилання на статтю:

Characterization and processing of blends of poly(ether imide) with thermotropic liquid crystalline polymer / Sangmook Lee, Soon Man Hong, Yongsok Seo, Tae Suk Park,Seung Sang Hwang and Kwang Ung Kim // Polymer. – 1994. – Vol 35. – P. 519-531.

Characterization and processing of blends of poly(ether imide) with thermotropic liquid crystalline polymer - Завантажити.

 

Корисні статті

Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.

Інженер-машинобудівник

Ні для кого не секрет, що при сучасних умовах життя, темпах розвитку промисловості, безперервній автоматизації та оптимізації роботи механізмів та виробничих процесів, великою популярністю та попитом на ринку праці користується професія інженера, особливо інженера-машинобудівника.

Щоб відповісти на питання «Хто такий інженер-машинобудівник?», необхідно розуміти , що несе в собі кожне з цих слів окремо. Інженер – це людина, яка отримала освіту з визначеного фаху. Інженер – це творець техніки. Інженер – це особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем. Тобто, виходячи з цих загальновживаних визначень слова «інженер» зрозуміло, що цій професії може присвятити себе лише людина з неабиякими здібностями, які ґрунтуються на знанні точних наук, логічному мисленні, невичерпному терпінні і постійному бажанні вдосконалювати світ інженерії. Від латини ingenium — здатність, винахідливість, що є свідченням того, що інженером перш за все є людина-думаюча, яка знаходиться в безперервному пошуку відповідей на складні технічні завдання.

Рейтинг вищих навчальних закладів

На даний час в світі існує маса університетів з дуже великою кількістю кваліфікацій, спеціальностей та спеціалізацій. Одні з них більш престижні університети, інші менш.

Рейтинг вищих навчальних закладів переписується щорічно, в зв'язку з тим, що всі прагнуть стати краще в освіті, вдосконалитися в технологіях і підвищити свій рівень акредитації. Рейтинг навчальних закладів варіюється в залежності від предметної області, це природничі науки і математика, техніка/технологія і інформатика, життя і сільськогосподарська наука, клінічна медицина і фармація, соціальні науки.

Як стати інженером?

Кожна людина в процесі свідомого життя стикається з проблемою вибору професії. Найбільш актуальною ця проблема є для учнів старших класів – випускників, які добровільно або примусово здають шкільні іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами чого приймають участь в конкурсному відборі на навчання у ВНЗ. Щоб обрана професія не стала важким випробовуванням, потрібно ще у шкільні роки зважити всі «за» і «проти», оцінити свої здібності, схильності, можливості.