kpilogo shields

The nature of secondary crystallization in poly(ethylene terephthalate) (PET) was examined during isothermal crystallization and subsequent melting by time-resolved synchrotron small-angle X-ray scattering (SAXS), differential scanning calorimetry (DSC) and temperature modulated DSC (MDSC) techniques. In one experiment, the process of isothermal crystallization was sustained over 72 h to induce a relatively large crystallinity (46%, by weight). The purpose of this experiment was to resolve the issue of controversial assignment for the crystal lamellar thickness (lc) by the correlation function analysis of the SAXS data. Results suggest that a two-stage decrease mechanism exists in both long period (L) and lc during isothermal crystallization: (1) a significant decrease in the initial stage (primary crystallization dominant), and (2) a much slower decrease in the later stage (secondary crystallization dominant) that is nearly linear with log time. We attribute this behavior to the formation of thinner separate stacks of lamellae between the primary stacks by secondary crystallization. Both secondary and primary stacks can undergo a great deal of crystal perfection and rearrangement with time. From DSC measurements, a triplemelting behavior was observed in the samples crystallized at 205 and 215°C for 1 h, and a double-melting behavior at higher temperatures of 225 and 231°C for 2 h. Temperature scanning SAXS and MDSC directly characterize aspects of crystal perfection and melting. Consistent with some of the literature, we confirm that for short annealing ( ⬃ hour) at 200–220°C, the first (low) endotherm is related to melting of secondary crystals, the middle endotherm is due to melting of primary crystals, and the third endotherm is due to melting of crystals reorganized during heating. With prolonged crystallization at 231°C for 24 and 72 h, a single higher melting endotherm was observed even though SAXS experiments indicate a slight decrease in average lamellar thickness. In PET, ester exchange reactions contribute to unusual high mobility, allowing chains to avoid topological constraints such as entanglements and tie chains. The results suggest that the change in population of tie molecules in the non-crystalline phase reduces the entropy of melting causing an increase in Tm, and that this overwhelms the contribution of the decrease in lc.

Посилання на статтю:

The nature of secondary crystallization in poly(ethylene terephthalate) / Z.-G. Wang, B.S. Hsiao, B.B. Sauer, W.G. Kampert // Polymer. – 1999. – N 40. – P. 4615–4627.

The nature of secondary crystallization in poly(ethylene terephthalate) - Завантажити.

 

Корисні статті

Рейтинг вищих навчальних закладів

На даний час в світі існує маса університетів з дуже великою кількістю кваліфікацій, спеціальностей та спеціалізацій. Одні з них більш престижні університети, інші менш.

Рейтинг вищих навчальних закладів переписується щорічно, в зв'язку з тим, що всі прагнуть стати краще в освіті, вдосконалитися в технологіях і підвищити свій рівень акредитації. Рейтинг навчальних закладів варіюється в залежності від предметної області, це природничі науки і математика, техніка/технологія і інформатика, життя і сільськогосподарська наука, клінічна медицина і фармація, соціальні науки.

Інженер-машинобудівник

Ні для кого не секрет, що при сучасних умовах життя, темпах розвитку промисловості, безперервній автоматизації та оптимізації роботи механізмів та виробничих процесів, великою популярністю та попитом на ринку праці користується професія інженера, особливо інженера-машинобудівника.

Щоб відповісти на питання «Хто такий інженер-машинобудівник?», необхідно розуміти , що несе в собі кожне з цих слів окремо. Інженер – це людина, яка отримала освіту з визначеного фаху. Інженер – це творець техніки. Інженер – це особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем. Тобто, виходячи з цих загальновживаних визначень слова «інженер» зрозуміло, що цій професії може присвятити себе лише людина з неабиякими здібностями, які ґрунтуються на знанні точних наук, логічному мисленні, невичерпному терпінні і постійному бажанні вдосконалювати світ інженерії. Від латини ingenium — здатність, винахідливість, що є свідченням того, що інженером перш за все є людина-думаюча, яка знаходиться в безперервному пошуку відповідей на складні технічні завдання.

Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

Полімерні матеріали

Полімер це велика молекула, або макромолекула, котра складається з багатьох субодиниць. Через їх широкий спектр властивостей, синтетичні і природні полімери відіграють найважливішу і всюдисущу роль в повсякденному житті. Полімери в діапазоні від знайомих синтетичних пластмас, таких як полістирол природний біополімер, таких як ДНК і білки, які є основоположними для біологічної структури і функцій. Полімери, як природні і синтетичні, створюються за допомогою полімеризації багатьох малих молекул, відомих як мономери.

Інженер-механік

Інженер-механік (від лат. Ingenium – талант, обдарованість, і mēchanicus – механік) – це технічний чи технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує отримані знання для конструювання, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів та технічного обладнання в різних галузях сільського господарства та технічного виробництва. Першими з інженерів були саме механіки; вони розробляли і збирали різноманітні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.