kpilogo shields

Комп'ютерний інжиніринг та моделювання

Вибір майбутньої професії без перебільшення можна назвати вибором життя. Від цього вибору залежить дуже багато, саме тому, необхідно зважити всі "за" і "проти" обраної спеціальності.

Майже кожна людина, обираючи свою майбутню спеціальність, задає собі питання: "А чи затребувана ця спеціальність?", "Чому мене навчать", "Ким я буду працювати"...

Спробуємо відповісти на ці питання з огляду на спеціалізацію - "Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів".

Чи актуальна ця спеціальність?

lp1Пластик. Такий зручний, міцний, легкий, довговічний... Він оточує нас усюди. Полімерні матеріали присутні у всіх сферах нашого побуту і техніки. Виробництво пластмас і полімерів в даний час розвивається такими гігантськими темпами, що виробничі потужності вимушені нарощувати потужності та збільшувати кількість працівників.

У сучасному світі практично всі етапи створення продукції тісно зв'язані з комп'ютеризацією. Вже пройшли часи, коли розрахунки робилися на папері, а креслення створювалися олівцем. Наразі, місце паперу та олівця зайняв комп'ютер, проте спеціалістів, що на високому рівні володіють комп'ютерним проектуванням та розрахунками в Україні почали підготовлювати відносно недавно.

stroiВ таких умовах попит на висококваліфікованих спеціалістів у сфері комп'ютерного проектування машин та устаткування по переробці полімерних композиційних матеріалів з кожним роком зростає.

Окрім того, індустрія будівельних матеріалів швидко розвивається не лише в Україні, а в усьому світі і потребує створення виробництв з залученням новітніх технологій та втіленням новітніх результатів науково-технічного прогресу для проектування i модернізації техніки, а також організації самого процесу проектування, його оптимізації, прискорення та інтенсифікація, що розглядаються як складова частина виробництва сучасних машин та апаратів для цієї галузі.

Тому проектування, обслуговування та ремонт такого устаткування можуть здійснювати лише висококваліфіковані фахівці, підготовлені за відповідним профілем. Потреба в фахівцях цієї галузі зростає з року в рік.

Чому я навчуся?

lp2Навчальні програми побудовані таким чином, щоб підготувати всебічно розвиненого, якісного та сучасного спеціаліста. Велика увага приділяється як теоретичним основам спеціальності, так і практичним заняттям, на яких студенти створюють власні 3D проекти, роблять їх розрахунок та випробування. Лабораторії кафедри обладнані сучасним обладнанням, що використовується на провідних заводах та підприємствах галузі.

lp3Навчання передбачає вивчення в розширеному обсязі обчислювальної математики, програмування, моделювання й оптимізації технологічних процесів, методи пошуку технічних рішень і експериментальних досліджень, а також розробка та експлуатація автоматизованих систем та технологій комп'ютерного проектування.

lp4Під час навчання студенти набувають знань у напрямках:

 • Систем автоматизованого проектування
 • Комп'ютерного моделювання та проектування
 • Комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів
 • Комп'ютерної графіки та промислового дизайну
 • Експлуатації та комп'ютерної діагностики обладнання
 • Менеджменту та маркетингу нових конструкційних матеріалів
 • Промислового менеджменту обладнання хімічних виробництв
 • Розробки об'єктно-орієнтованих систем для новітніх технологій

При підготовці фахівця з комп'ютерного проектування дуже важливо використовувати найсучасніші програмні комплекси. Під час навчання студенти опановують наступні програмні комплекси:

 • SolidWorks
 • AutoCAD
 • ANSYS
 • CATIA

Де я зможу працювати після випуску?

lp5Знання та навички, що отримують студенти під час навчання, дозволяють працевлаштовуватися до широкого спектру проектних, промислових та виробничих підприємств України та світу. До підприємств світового рівня, які тісно працюють з полімерними композиційними матеріалами в Україні, та на яких працюють наші випускники, можна віднести:

 • KOSTAL Україна
 • Boeing
 • Airbus
 • Materialise
 • Samsung

Creo 3D CAD category main image

До підприємств світового рівня, які тісно працюють з cистемами автоматизованого проектування обладнання підприємств будівельних матеріалів в Україні можна віднести:

 • Knauf
 • Vetropak
 • Ruukki
 • Tikkurila
 • Polimin
 • Caparol
 • Ceresit

Попередня реєстрація абітуріента

Якщо Вас зацікавила ця спеціальність, Ви можете заповнити анкету попередньої реєстрації абітуріента, що дасть Вам можливість вчасно отримувати важливу інформацію що до вступу до НТУУ "КПІ". Для заповнення анкети натисніть кнопку:

Перейти