kpilogo shields

Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування для студентів кафедри ХПСМ по спеціальностям 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» і 7.090223 «Машини і технологія пакування»

Посилання на книгу:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування для студентів кафедри ХПСМ по спеціальностям 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» і 7.090223 «Машини і технологія пакування». / Укл. Г.М.Васильченко, І.В. Коваленко, В.І.Сівецький, В.Ю.Щербина, А.А. Шаповал - К.: НТУУ «КПІ», 2009 – 44c

Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування - Завантажити.