kpilogo shields

Дисципліна «Інформатика» входить до обов’язкової частини навчального плану бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» і відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки.У методичних вказівках наведені види самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика», які визначаються змістом навчальної програми дисципліни і робочої навчальної програми вивчення дисципліни.

Посилання на книгу:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Інформатика» за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка», / Уклад.: І.О. Казак, О.Л.Сокольський – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 12 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Інформатика» за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» - Завантажити.