kpilogo shields

Курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом” входить до вибіркової частини навчального плану для студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технології паковання» і відноситься до блоку дисциплін вільного вибору студентів.У методичних вказівках наведені види самостійної роботи студентів з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом», які визначаються змістом навчальної програми дисципліни і робочої навчальної програми вивчення дисципліни.

Посилання на книгу:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом” для студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технології паковання», / Уклад.: О.Л.Сокольський, І.О. Казак – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 12 с

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом” для студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технології паковання» - Завантажити.