kpilogo shields

Курсовий проект з кредитного модулю «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» виконується студентами з напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка»на 4-му курсі у 8-му семестрі .
Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення знань з теорії, розрахунку і конструювання хімічного устаткування. У методичних вказівках представлені тематика, структура, вимоги, крітерії оцінювання з курсового проекту за кредитним модулем «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» студентами з напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка».

Посилання на книгу:

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» для студентів напрямів підготовки: 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» / Уклад.: В.В. Малиновський, І.О. Казак – К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 11с.

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» для студентів напрямів підготовки: 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» / Уклад.: В.В. Малиновський, І.О. Казак – К.: НТУУ «КПІ», 2013. - 11с. - Завантажити.