kpilogo shields

Включає теоретичні основи з таких розділів механіки суцільного середовища як введення в тензорний аналіз, загальні основи механіки і термодинаміки суцільного середовища, закони збереження, механіку рідин та газів, лінійну теорію пружності, теорію пластичності, лінійну в’язко-пружність, рівняння збереження для реагуючих середовищ, математичні моделі турбулентних потоків стисливого середовища.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Посилання:

Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ [Електронний ресурс]: навч. посіб. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 289 c.: іл. – Бібліогр.: с. 283–284.