kpilogo shields

Дисципліна «Проектування поточних ліній» є найважливішою ланкою, яка з’єднує в логічно єдину систему CAD-технології, фундаментальні та загально-інженерні дисципліни, носить практичне спрямування при навчанні фахівців, що спеціалізуються в галузі механічної інженерії. Конспект лекцій включає опис організації поточної форми виробництва, головних етапів проектування різних типів поточних ліній, теоретичні основи проектування поточних ліній, зокрема, основні положення теорії продуктивності машин і праці, вибір оптимального ступеня диференціації і концентрації технологічного процесу, приклади розрахунків поточних ліній різної будови.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка», а також споріднених спеціальностей: машинобудування та будівельної галузі.

Посилання:

Проектування поточних ліній [Електронний ресурс]: Текст лекцій для студентів спеціальності «Прикладна механіка», спеціалізації «Машини і технології паковання» / Уклад.: А. Я. Карвацький – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 182 с. : іл. – Бібліогр.: с. 176–177.