kpilogo shields

Дисципліна «Інжиніринг пакувального обладнання» є найважливішою ланкою, яка з’єднує в логічно єдину систему CAD-технології, фундаментальні та загально-інженерні дисципліни, носить практичне спрямування при навчанні фахівців, що спеціалізуються в галузі механічної інженерії. Конспект лекцій включає опис конструкцій та принципу дії різноманітних фасувально-дозувальних і пакувальних машин та автоматів, методики параметричних їх розрахунків, математичні формулювання задач теплопровідності, міцності, течії рідких, в’язких та сипучих матеріалів, за допомогою яких визначаються фізичні поля у процесах та обладнанні пакувальної техніки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка», а також споріднених спеціальностей: машинобудування та будівельної галузі.

Посилання:

Інжиніринг пакувального обладнання [Електронний ресурс]: Текст лекцій для студентів спеціальності «Прикладна механіка», спеціалізації «Машини і технології паковання» / Уклад.: А. Я. Карвацький – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 141 с. : іл. – Бібліогр.: с. 134–135.