kpilogo shields

В монографії розглянуті питання чисельного моделювання процесів нелінійного деформування та методик уточненого розрахунку напівжорстких дискових муфт методом скінченних елементів. При побудові математичних моделей враховані такі відповідальні фактори деформування цих машинобудівних конструкцій, як геометрична і фізична нелінійності та процес тертя між дисками.
Приведені розрахунки пружних муфт в класичній та уточненій постановках з урахуванням контактної фрикційної взаємодії пружних елементів муфт при їх експлуатаційному навантаженні.

Посилання на книгу:

Гондлях О.В.,Сахаров О.С., Щербина В.Ю., Сівецький В.І., Чемерис А.О. САПР. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. Частина 1. ПРУЖНІ МУФТИ . ― К.: ВП «Едельвейс», 2013. -172 С.

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. Частина 1. ПРУЖНІ МУФТИ - Завантажити.