kpilogo shields

В монографії розглянуті питання чисельного моделювання процесів нелінійного деформування та методик уточненого розрахунку захисних оболонок та обладнання атомних електростанцій методом скінченних елементів. При побудові математичних моделей враховані відповідальні фактори навантаження від впливу сейсмічного навантаження, тиску, температури та навантаження від натягу армоканатів в захисній оболонці.

Посилання на книгу:

Гондлях О.В., Сівецький В.І., Щербина В. Ю. , Чемерис А. О. , Онопрієнко В. Ю. САПР. Система інформаційної підтримки життєвого циклу захисних оболонок та обладнання АЕС/О. В. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 190с.

САПР. Система інформаційної підтримки життєвого циклу захисних оболонок та обладнання АЕС - Завантажити.