kpilogo shields

В посібнику приведено курс з вивчення методів технологічного прогнозування параметрів машин, що проектуються, з урахуванням вимог експлуатації і виготовлення машин, вузлів і деталей, ознайомлення з основами САПР і засобами планування НДР на стадіях визначення мети проекту і його доопрацювання.

Посилання на книгу:

Щербина В. Ю. , Чернега С.М., Лелека С. В., НовохатськаЮ.М. Навчальний посібник з дисципліни «Методологія проектування» Розділ: Пошук перспективних проектних рішень в мережі INTERNET. 2014. – 60 с.: іл. 21.

«Методологія проектування» Розділ: Пошук перспективних проектних рішень в мережі INTERNET - Завантажити.