kpilogo shields

У підручнику розглянуті основи програмування на функціональній мові AutoLISP та використання функцій VisualLISP в графічній системі AutoCAD. Наводяться приклади виконання робіт по створенню програм для конструкторського та технологічного обладнання.
Розглянуті інструментальні засоби створення графічного інтерфейсу користувача, для розробки систем і підсистем автоматизованого проектування. Приведено приклади використання команд та функцій і завдання для самостійної роботи.

Посилання на книгу:

Щербина В.Ю., Сахаров О.С., Гондлях О.В., Сівецький В.І. САПР. Програмування на функціональній мові AutoLISP при проектуванні технологічного обладнання – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 156с.: іл.

САПР. Програмування на функціональній мові AutoLISP при проектуванні технологічного обладнання - Завантажити.