kpilogo shields

У монографії розглянуто наукові засади з розробки та вдосконалення конструкцій і регламентів експлуатації повітряних регенераторів силікатного виробництва. Обґрунтовано і верифіковано нові методики визначення теплового стану повітряних регенераторів на базі використання тривимірних числових моделей складного радіаційно-конвективного теплообміну і даних натурного експерименту. Розроблено на базі виконання числового аналізу гідродинаміки і теплообміну методику проведення комплексної оцінки енергетичної та економічної ефективності повітряних регенераторів з різною конструкцією насадки та регламентом експлуатації. Досліджено, з використанням розроблених методик, вплив зміни теплових режимів роботи регенератора та геометрії його насадки і визначено можливості скорочення витратних статей теплового балансу. Для фахівців силікатної промисловості та чорної металургії, а також викладачів, аспірантів і студентів енергетичних та інженерно-хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Посилання на книгу:

Математичне моделювання складного теплообміну повітряних регенераторів [Текст] : моногр. / Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, І. Л. Шилович,  С.В. Лелека, І.В. Пулінець  – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 103 c.

Математичне моделювання складного теплообміну повітряних регенераторів - Завантажити.