kpilogo shields

У монографії розглянуто наукові засади комплексного теоретично-експериментального дослідження теплоелектричного та механічного (ТЕМ) стану високотемпературних агрегатів енергоємних виробництв. Розвинуто теоретичні засади методів граничних і скінчених елементів для розв’язання крайових задач теорії теплопровідності та термопружнопластичності з врахуванням складного теплообміну, фазових переходів і контактної взаємодії, методики складання теоретичних енергобалансів алюмінієвих електролізерів та печей графітування різної потужності. Розроблено числові моделі для розрахунку ТЕМ стану високотемпературного обладнання, які орієнтовані на розв’язання проблем проектування при створенні нової техніки та прогресивних технологій. З використанням експериментальних даних і розроблених методик та числових моделей досліджено вплив зміни технологічних параметрів на енергетичні та економічні показники експлуатації високотемпературних агрегатів. Для фахівців кольорової і чорної металургії та електродного виробництва, а також викладачів, аспірантів і студентів енергетичних та інженерно-хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Посилання на книгу:

Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів [Текст] : моногр. / А. Я. Карвацький, Є. М. Панов, С. В. Кутузов, І. Л. Шилович, Г. М. Васильченко, С. В. Лелека – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 352 c.

Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів - Завантажити.