kpilogo shields

Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання двосекційний черв'як, оснащений вузлом опорного підшипника, при цьому першу з боку завантажувального отвору секцію черв'яка виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно другої секції черв'яка та завантажувального отвору, який відрізняється тим, що першу секцію черв'яка оснащено додатковим незалежним від його другої секції вузлом сприйняття осьових зусиль.

Детальніше...  

1. Машина для лиття під тиском, що містить матеріальний циліндр із завантажувальним отвором і випускним соплом, розміщений у матеріальному циліндрі з можливістю обертання порожнистий пластикаційний шнек, у порожнині якого з можливістю осьового руху розташовано плунжер, а також гідросистему руху плунжера, яка відрізняється тим, що плунжер з боку завантажувального отвору матеріального циліндра споряджено поршнем, а гідросистему руху плунжера сполучено з порожниною пластикаційного шнека.
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що порожнину пластикаційного шнека виконано ступінчастою, при цьому поршень виконано діаметром більшим за діаметр плунжера.

Детальніше...  

Винахід відноситься до галузі машинобудування. Диспергатор містить корпус з вхідним та вихідним патрубками, крильчатку, коаксиально встановлені нерухомі циліндри з прорізами і циліндри, що обертаються, додаткові диспергуючі елементи у вигляді тіл котіння. Прорізи у нерухомих циліндрах і циліндрах, що обертаються, виконані зсунутими у шаховому порядку в кожному наступному циліндрі від центру до периферії відносно попереднього.

Детальніше...  

Винахід відноситься до галузі пристроїв для отримання гомогенних емульсій і суспензій. Змішувач містить корпус з вхідним і вихідним отворами, порожній перфорований шнек з гвинтовою переривчастою нарізкою. Шнек забезпечено приводним пристроєм, на його внутрішній поверхні виконано 2-о західну гвинтову безперервну нарізку з протилежним напрямом навивки відносно гвинтової нарізки на зовнішній поверхні, а передній кінець шнека встановлено в змішувально-дроселюючому елементі.

Детальніше...  

Винахід відноситься до галузі хімічного машинобудування. Він може бути використаний для проведення процесів змішування, диспергування, гомогенізації у системах "рідина-рідина" та "рідина-тверде тіло".

Детальніше...  

Винахід відноситься до галузі хімічного машинобудування, до обладнання для приготування емульсій та суспензій у лакофарбній промисловості. В основу винаходу у запропонованому диспергаторі покладено задачу удосконалення диспергатора шляхом встановлення глухої перетинки, яка забезпечить інтенсифікацію процесу змішування та диспергування, підвищення якості вихідного середовища.

Детальніше...  

Винахід належить до галузі обладнання для переробки полімерних матеріалів за методом екструзії. Дисковий екструдер для переробки полімерних матеріалів містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами та обертовий диск, який утворює з внутрішньою поверхнею корпусу транспортуючий простір. Торцева поверхня обертового диска та внутрішня поверхня корпусу створюють робочий простір, у якому встановлені на нерухомих осях, закріплених на обертовому диску, зубчасті шестерні з можливістю зачеплення з виконаними на поверхні корпусу та обертового диска зубчастими нарізками.

Детальніше...  

Дисковий екструдер-диспергатор містить корпус із завантажувальним бункером, нерухомий диск з екструзійним отвором, обертовий диск, який утворює з нерухомим диском робочий простір. Обертовий і нерухомий диски покриті еластичним матеріалом, утворюючим на них виступи заданої форми з внутрішніми порожнинами, які з'єднані отворами з гідравлічною системою.

Детальніше...  

Спосіб переробки ПЕТ-тари включає подрібнення згаданої тари на молотковій дробарці, причому тару попередньо розділяють на складові елементи та розміщують в охолоджуючому пристрої.

Детальніше...  

Пристрій для охолодження ПЕТ - (поліетилентерефталат) тари містить охолоджувальну камеру, виконану у вигляді барабана з завантажувальним та розвантажувальним вікнами, заповнену кріоагентом. Завантажувальне та розвантажувальне вікна розміщені на передній та задній поверхнях камери з кутом у 120° між боковими поверхнями кожного з вікон, причому охолоджувальна камера містить тризахідний транспортуючий шнек, вісь якого співпадає з поздовжньою віссю камери.

Детальніше...