kpilogo shields

Пристрій для зварювання труб з термопластів містить зварювальний блок-центратор у вигляді встановлених на напрямні двох плит, затискні хомути, привід, нагрівач, електронний блок керування.

Детальніше...  

Винахід належить до пристроїв для диспергування сумішей. Диспергатор містить корпус з торцевими кришками, всередині якого розміщений привідний вал з центральною віссю, на якій закріплені підшипники кочення з однаковим розміром діаметра внутрішніх кілець, завантажувальний і розвантажувальний патрубки та нагнітальні елементи у вигляді крильчаток. Згідно з винаходом, підшипники мають різний розмір діаметра зовнішніх кілець та встановлені в напрямку до розвантажувального патрубка послідовно в порядку зменшення розміру діаметра зовнішніх кілець згідно з вибраним співвідношенням. При цьому торцева кришка, розташована з боку розвантажувального патрубка, прикріплена до корпусу за допомогою стяжних болтів та оснащена упорним гвинтом. Винахід забезпечує підвищення ефективності диспергування.

Детальніше...  

Сушарка для сипучих матеріалів містить встановлений похило на рамі з можливістю зміни кута нахилу барабан, що обертається, із завантажувальним і розвантажувальним вузлами і термоелементом, встановленим нерухомо усередині барабана. Спереду по ходу руху повітря встановлено сито з конусною обичайкою, що взаємодіє з вентилятором, а ззаду встановлено сито з конусною обичайкою, підставкою поєднане з механізмом завантаження.

Детальніше...  

Візирна труба для пірометрії, що виконана у вигляді порожнього циліндра з вуглецевого матеріалу, яка відрізняється тим, що вона з боку встановлення пірометра має кришку з отвором, яка утримує жаростійке скло, а з протилежного боку - глухе дно, виконане з вуглецевого матеріалу.

Детальніше...  

Винахід відноситься до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб графітації, при якому під час нагрівання та витримки при температурі процесу графітації фіксують поточні значення температури характеристичної точки виробів, а момент припинення витримки визначають шляхом розрахунку ступеня графітації виробів.

Детальніше...  

Пристрій сигналізації певного рівня температури в печі графітації належить до пристроїв автоматизації виробничих процесів і може бути використаний у виробництві графітових виробів з вуглецевих матеріалів. Пристрій містить вібродатчик, аналізатор амплітуди та механічний перетворювач, який під'єднаний входом до виходу плавкого датчика температури та сполучений виходом із входом вібродатчика, який виходом під'єднаний до входу аналізатора амплітуди, з'єднаного виходом з входом сигналізатора. Винахід забезпечує передачу сигналу від плавкого датчика до сигналізатора у складному середовищі, що дозволяє використовувати пристрій в печах графітації.

Детальніше...  

Предлагаемое устройство для сигнализации о температуре в печи для графитизации изделий может быть использовано в системах автоматизации производственных процессов, в частности при производстве изделий, содержащих графит. Устройство содержит датчик вибраций, устройство для измерения амплитуды вибраций, механический преобразователь, датчик температуры с плавким чувствительным элементом и формирователь предупредительного сигнала. Выход датчика температуры соединен с входом датчика вибраций через механический преобразователь. Вход устройства для измерения амплитуды вибраций соединен с выходом датчика вибраций, а выход соединен с входом формирователя предупредительного сигнала. Настоящее изобретение обеспечивает возможность передачи сигнала от датчика температуры к формирователю предупредительного сигнала в неблагоприятной среде, характерной для печей, предназначенных для графитизации изделий.

Детальніше...  

Изобретение относится к способам графитизации изделий из углеродных материалов и может быть использовано при производстве электродной продукции и других графитизированных изделий. Способ графитизации, при котором во время нагревания и выдержки при температуре процесса графитизации фиксируют текущие значения температуры характеристической точки изделий, а момент прекращения выдержки определяют путем расчета степени графитизации изделий.

Детальніше...  

Торцева стіна печі графітації складається із зовнішньої та внутрішньої кладки з жаростійких матеріалів, в котру герметично щільно встановлено графітові електроди а її внутрішній простір заповнено дрібнодисперсним графітом. Кожен електрод виконано з двох фрагментів, які розташовано послідовно з зазором в області графітового заповнювача, причому величина зазору не повинна перевищувати 2 % сумарної довжини електрода.

Детальніше...  

Короб містить розташовані над піччю термосифони, з'єднані в одне ціле вставками, та газовідвідний патрубок. Його оснащено розташованим уздовж печі та сполученим з газовідвідним патрубком кожухом, в який виведені конденсаторні ділянки термосифонів, при цьому випарні ділянки термосифонів розташовані відносно поверхні печі під кутом, що не перевищує 20 градусів.

Детальніше...