kpilogo shields

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації, при якому до початку графітації визначають розміри керна і теплофізичні властивості заготовок, а під час графітації вимірюють кількість підведеної електроенергії. Додатково для будь-якого моменту часу графітації визначають безрозмірну температуру заготовок, а по її величині розраховують середню температуру заготовок.

Детальніше...  

Спосіб визначення температури заготовок у високотемпературних печах включає вимір температури по поздовжній осі графітового тепловоду циліндричної форми з осьовим каналом, встановленого таким чином, щоб один кінець контактував із заготовкою, а другий був спрямований до стінки печі. Вимір температури виконують одночасно щонайменше в трьох проміжних точках поздовжньої осі тепловоду.

Детальніше...  

Спосіб графітації належить до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві графітових електродів великого діаметра.

Детальніше...  

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії печі графітації належить до способів визначення ефективності технологічного обладнання та може бути використаний для визначення коефіцієнта корисної дії печей графітації Ачесона.

Детальніше...  

Изобретение может быть использовано при производстве электродной продукции и других графитированных изделий. Формируют керн из электродных заготовок, уложенных перпендикулярно продольной оси печи, пространство между которыми заполняют керновой пересыпкой. Вдоль продольных боковых поверхностей керна устанавливают щиты из волокнистого теплоизоляционного материала. Затем вокруг керна засыпают теплоизоляционную шихту и проводят графитацию путем нагрева электрическим током. В проекции керна на боковые стены печи перед засыпкой слоя теплоизоляционной шихты можно устанавливать дополнительные щиты из волокнистого теплоизоляционного материала. Продолжительность графитации сокращается на 3-5 ч, уменьшаются энергозатраты более чем на 6%, повышается качество продукции.

Детальніше...  

Спосіб формування подової секції алюмінієвого електролізера належить до способів формування струмопровідних виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при складанні подової секції алюмінієвого електролізера.

Детальніше...  

Винахід належить до способів графітації заготовок з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб включає формування з вуглецевих заготовок, теплоізолюючих та пересипних матеріалів керна в просторі печі опору та нагрівання заготовок. Регламент підведення потужності визначають за допомогою чисельної моделі температурного поля печі з врахуванням вологості матеріалів та переміщення вологи в об'ємі печі так, щоб швидкість нагрівання заготовок не перевищувала граничних значень впродовж всієї кампанії графітації. Винахід забезпечує високу якість продукції при значному зменшенні витрат електроенергії порівняно з традиційним способом.

Детальніше...  

Винахід належить до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб графітації електродних заготовок, що включає формування керна з електродних заготовок і кернової пересипки, засипання шару теплоізоляційної шихти навколо керна і графітацію. Біля повздовжніх бокових поверхонь керна перед засипанням шару теплоізоляційної шихти встановлюють щити з волокнистого теплоізоляційного матеріалу. Винахід, що заявляється, дозволяє значно зменшити енерговитрати на кожну кампанію графітації порівняно з традиційним способом, скоротити тривалість кампанії та підвищити якість кінцевої продукції.

Детальніше...  

Шафа для електронної апаратури містить корпус із бічними стінками і полицями для розміщення електронних блоків, розташовані всередині полиць теплообмінні блоки охолодження з тепловими трубами чи термосифонами. Теплові труби та термосифони розташовані під деяким кутом до горизонту; при цьому ділянки відведення теплоти від теплових труб чи термосифонів розташовані вище, ніж ділянки підведення теплоти; для евакуації некорисної теплоти шафа оснащена бічними кришками зі шлангами і штуцерами для подачі і відведення холодоагента, а конденсаційні ділянки кожного блока теплових труб додатково оснащені кожухами зі штуцерами для подачі й відведення холодоагента; при цьому теплообмінні блоки виконані знімними, кожухи кожного блока теплових труб і штуцери кожної бічної кришки послідовно з'єднані за допомогою шлангів, а евакуація теплоти здійснюється охолоджуючим повітрям або водою

Детальніше...  

Спосіб визначення середньої температури подини при обпаленні алюмінієвих електролізерів, при якому до початку процесу обпалення визначають розміри подини та початкову її температуру, теплофізичні властивості подових блоків та силу струму серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою), або теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні електролізерів), а в процесі обпалення - кількість підведеної теплоти. Для будь-якого моменту часу обпалення визначають безрозмірну середньооб'ємну температуру подини з рівняння:

Детальніше...