kpilogo shields

Кожухотрубний теплообмінник містить розміщені всередині кожуха колектори входу-виходу середовища трубного простору, обмежені трубними дошками, в яких закріплено з зазором відносно кожуха теплообмінний пучок у вигляді трубок Фільда, та колектори входу-виходу середовища міжтрубного простору. В нижній частині кожуха розташовані з одного боку колектори входу середовищ трубного та міжтрубного простору, а з другого - колектор виходу середовища трубного простору, колектор виходу середовища міжтрубного простору виконано у вигляді зливної циліндричної труби, що розташована вертикально по осі теплообмінника і закріплена у нижніх трубних дошках паралельно до трубок Фільда, які зафіксовано у нижніх та верхній трубних дошках.

Детальніше...  

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії алюмінієвих електролізерів при обпаленні, при якому до початку процесу обпалення визначають розміри подини та її початкову температуру, теплофізичні властивості подових блоків та силу струму серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою) або нижчу теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні електролізерів), а в процесі обпалення в задані моменти часу кількість підведеної теплоти. Для заданих моментів часу розраховують середню температуру подини і частку акумульованої подиною теплоти та визначають коефіцієнт корисної дії за формулою

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу виготовлення кабельного виробу, у якому реалізація пропонованого способу забезпечує скорочення тривалості стадії охолодження, а отже й підвищення продуктивності технологічної лінії за умови забезпечення суцільності електричної ізоляції та її щільного прилягання до струмопровідної жили, а отже й високої якості кабельного виробу в цілому.

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб охолодження екструдованого матеріалу, у якому забезпечується регулювання коефіцієнта тепловіддачі, а отже й інтенсивність охолодження, по довжині ванни охолодження, що істотно розширює технологічні можливості способу.

Детальніше...  

В основу винаходу покладено задачу вдосконалити спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому проміжку валкової машини, який забезпечує зменшення часу зміни температури перероблюваного матеріалу по всьому його об’єму, що забезпечує одержання продукції високої якості.

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення дерев’яної шпали, у якій її нове виконання поліпшує захист її поверхні від дії вологи навколишнього середовища, що підвищує надійність шпали, а отже і термін її службиі.

Детальніше...  

В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалення рейкової колії, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує високу технологічність рейкової колії за умови ефективного запобігання поперечному зміщенню шпал, при цьому з’являється можливість використання рейкових колій із застосуванням освоєних у виробництві дерев’яних і залізобетонних шпал за умови їхньої незначної модернізації.

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити валок валкових машин, у якому нове виконання його периферійних каналів забезпечує спрощення виготовлення валка в цілому, а також його ремонтопридатність.

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу прожарювання вуглецевмісного матеріалу, у якому нова реалізація способу забезпечує одержання синтетичного газу, який надходить на спалювання в обертову піч, а також істотно знижує температуру прожареного вуглецевмісного матеріалу перед його остаточним охолодженням, що виключає втрати води, що скидається в атмосферу у вигляді водяної пари.

Детальніше...  

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити агрегатні вальці, у яких їх нове конструктивне виконання істотно зменшує площу опорної поверхні фундаментної плити, а також забезпечує компактність конструкції, що розширює технологічні можливості агрегатних вальців, у тому числі їхнє ефективне використання у складі технологічних ліній для одержання листових, рулонних і плівкових матеріалів з пластичних мас і гумових сумішей або як двостадійного валкового подрібнювача полімерної сировини.

Детальніше...