kpilogo shields

Винахід відноситься до галузі машинобудування. Диспергатор містить корпус з вхідним та вихідним патрубками, крильчатку, коаксиально встановлені нерухомі циліндри з прорізами і циліндри, що обертаються, додаткові диспергуючі елементи у вигляді тіл котіння. Прорізи у нерухомих циліндрах і циліндрах, що обертаються, виконані зсунутими у шаховому порядку в кожному наступному циліндрі від центру до периферії відносно попереднього.

Посилання на патент:

Пат. 31115 А Україна, МПК B01F7/28. Диспергатор / Коваленко О. І., Коваленко І. В., Пристайлов С. О. – № 98073711 ; заявл. 13.07.1998 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7. – 4 с.

Диспергатор - Завантажити.